Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u als klant weet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. Wij staan in voor het zorgvuldig verzamelen en gebruiken van uw informatie, in overeenstemming met de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG).

Privacyverklaring Stichting Woonpartners