Wijkadviseurs

De wijkadviseur is verantwoordelijk voor de aanpak van woonoverlast en woonfraude. Daarnaast begeleidt de wijkadviseur leefbaarheidsprojecten en overlegt met bewonerscommissies.

Bij Woonpartners zijn de volgende wijkadviseurs actief: