Overlast melden

Woonpartners zet zich in voor tevreden huurders. Huurders die zich vertrouwd en veilig voelen en genieten van hun woning en leefomgeving. Helaas kunnen wij overlast niet voorkomen.

Zonder dat u dat wilt en zonder dat u zich hiervan bewust bent, kunt u overlast veroorzaken. Dat geldt ook voor uw buren. De irritaties die daardoor ontstaan, kunnen de onderlinge relatie verstoren. Dat is voor iedereen jammer. Hieronder vertellen wij u wat u eraan kunt doen.

Last van uw buren?
Bijvoorbeeld over tuinonderhoud, geluidshinder, huisdieren of een burenruzie. Een gesprek met uw buren is meestal het begin van de oplossing. Dit kan misverstanden en onbegrip uit de weg ruimen en conflicten voorkomen. Ga dit gesprek aan op een rustig moment.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars werken onafhankelijk en helpen buren om weer in gesprek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. Als buurtbemiddeling geen uitkomst biedt, kunt u contact opnemen met ons. Dan onderzoeken we of verdere stappen mogelijk zijn.

Wanneer kunt u overlast melden bij Woonpartners?

  • De overlast komt regelmatig voor gedurende langere perioden en er worden meerdere omwonenden ernstig in hun woongenot gestoord
  • Een gesprek met uw buren en Buurtbemiddeling heeft geen resultaat gehad.
  • De overlast is afkomstig uit het gehuurde (de woning en/of tuin).
  • Er is sprake van woonfraude of vervuiling.

Het is belangrijk dat u de overlast schriftelijk meldt met behulp van het meldingsformulier overlast. In onze brochure Buurtoverlast kunt u lezen hoe u het beste met overlast kunt omgaan en wat Woonpartners kan betekenen.


Meldingsformulier Overlast

Brochure Overlast

Overlast melden bij de politie
Is er sprake van geluidsoverlast, mishandeling, vernieling of bedreiging? Bel dan altijd de politie via 0900-8844 en in noodgevallen via 112.
Ook strafbare feiten als (vermoedens van) hennepkwekerijen, drugs dealen of prostitutie dient u te melden bij de politie. Daarnaast hebben wij graag dat u Woonpartners hierover informeert. Ook kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Overlast melden bij de gemeente
Meldingen met betrekking tot overlast in openbare ruimtes kunt u melden bij de gemeente Helmond. U kunt hierbij denken aan: het illegaal dumpen van afval, losliggende stoeptegels, problemen met ondergrondse afvalcontainers of lantarenpalen die niet werken.