Huuraanpassing 2018

Elk jaar kan Woonpartners de huur verhogen. In de week van 23 april hebben onze huurders de brief tot huurverhoging van 2018 ontvangen. Alle vragen en antwoorden over de huurverhoging kunt u hier vinden. Staat uw vraag er niet bij of heeft u andere opmerkingen, dan kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen met Woonpartners: 0492 – 508 800. Onze adviseurs Klant staan u graag te woord.

Hoogte huurverhoging

Waarom is een huurverhoging nodig?
Huurverhoging is nodig omdat alle prijzen stijgen. Daarbij blijven we aandacht houden voor de betaalbaarheid van onze woningen. Daarom stemmen we de huurverhoging ook af met de Huurdersbelangenvereniging.

Hoe komt de huurverhoging tot stand?
De overheid bepaalt met welk percentage we de huur maximaal mogen verhogen. Dit jaar is de basishuurverhoging 2,4%. Woonpartners maakt geen gebruik van het toegestane huurverhogingspercentage en blijft onder dit percentage. Ook maken we dit jaar geen gebruik van inkomensafhankelijke huurverhoging.

Woonpartners wil de juiste prijs voor de kwaliteit van een huurwoning vragen. Door de jaren heen zijn er verschillen ontstaan in huurprijzen. Meestal door verhuizingen. Het kan voorkomen dat voor dezelfde huurwoning niet iedereen precies hetzelfde betaalt. Dit verschil willen we graag verkleinen. Daarom kan het voorkomen dat omwonenden dit jaar een andere huurverhoging krijgen. De huurverhoging blijft echter altijd onder het percentage dat wettelijk is toegestaan.

Hoe komt het dat er verschillende huurverhogingspercentages zijn?
Elk jaar, per 1 juli, mogen verhuurders de huur van huurwoningen aanpassen. De overheid bepaalt wat een corporatie maximaal mag vragen voor een huurwoning. De huur die wij maximaal mogen vragen wordt bepaald op basis van het woningwaarderingsstelsel. Woonpartners streeft naar 70% van deze maximale huurprijs.

Welke verschillende huurverhogingspercentages zijn er?
Om de prijs en kwaliteit van huurwoningen in evenwicht te brengen, zijn er verschillende huurverhogingspercentages:

 • Huurders die minder dan 60% van de maximale huur betalen krijgen een basis huurverhoging van 1,4% .
 • Huurders die tussen de 60% en 80% betalen krijgen een huurverhoging van 0,65 %.
 • Huurders die meer dan 80% van de maximale huurprijs betalen krijgen geen huurverhoging of in enkele gevallen een huurverlaging.
Huurtoeslag
Ontvang ik straks nog huurtoeslag?
Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Met uw recht op huurtoeslag wordt de werkelijke huurverhoging voor het grootste deel gecompenseerd. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt. Woonpartners geeft de nieuwe gegevens over uw huurprijs door aan de Belastingdienst. U blijft zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste inkomensgegevens, huishoudsamenstelling en eventuele overige wijzigingen aan de Belastingdienst.
Woningwaarderingsstelsel / WOZ
Wat is het Woningwaarderingsstelsel (WWS)?
Het WWS is een puntensysteem en meet de kwaliteit van een huurwoning aan de hand van punten. Het aantal punten dat een huurwoning heeft, bepaalt de maximale huur van een sociale huurwoning. Meer informatie over het puntensysteem is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welke onderdelen tellen mee in de woningwaardering?
In het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) krijgen zelfstandige* woningen punten voor o.a.:
 • de oppervlakte van de woning;
 • het aantal door c.v. of stadsverwarming verwarmde vertrekken;
 • het energielabel;
 • keukenuitrusting;
 • sanitaire voorzieningen;
 • grootte van balkon/tuin/terras;
 • WOZ-waarde (sinds 1 oktober 2015).
*Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet.

Ik denk dat mijn woningwaardering niet juist is, wat kan ik doen?
Op de website van de Rijksoverheid kunt u de punten van uw woning berekenen. Als u twijfelt over uw woningwaardering, kunt u contact opnemen met Woonpartners.

Als mijn woningwaardering niet juist is, krijg ik dan huurverlaging?
Nee, alleen als u meer betaalt dan de maximale huurprijs wordt uw huurprijs verlaagd. Wat de maximale huurprijs van uw woning is, kunt u hier bekijken.

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ waarde?
Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking (dagtekening) indienen bij de gemeente. Na deze periode vervalt uw recht om bezwaar aan te tekenen. U kunt voor de huidige WOZ-beschikking dus geen bezwaar meer maken.

Ik heb vragen over de WOZ-waarde, waar kan ik deze stellen?
Vragen over de WOZ waarde van uw woning kunt u stellen aan de gemeente Helmond (telefoon: 14 0492) of kijk op www.helmond.nl/belastingen. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Informatie daarover vindt u hier.
Bezwaar

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Huurders die het niet eens zijn met de huurverhoging kunnen tot 1 juli 2018 een bezwaarschrift indienen bij Woonpartners. Het formulier ‘bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’ is hier te vinden.

Wat kunnen redenen zijn om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:

 • De huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk is toegestaan.
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling.
 • De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen.
 • Het voorstel tot huurverhoging is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum gedaan.
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.


Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?
Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken kan niet. Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning, kunt u het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst schriftelijk melden bij Woonpartners.

Wanneer kan ik een huurverlaging aanvragen?
Een huurverlaging is slechts mogelijk in een aantal situaties:

 • Uw huur is hoger dan de maximale toegestane huurprijs
 • Tijdelijke huurverlaging is mogelijk als er ernstige onderhoudsgebreken zijn
 • Komt u door een inkomensdaling (op basis van inkomen en vermogen) in aanmerking voor huurtoeslag, maar is uw huurprijs niet subsidiabel, neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen met u of we tot een oplossing kunnen komen. U kunt zelf op www.belastingdienst.nl uitrekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Eenpersoonshuishoudens < € 22.400 en < € 22.375 voor eenpersoonouderen en meerpersoonshuishoudens < € 30.400.
publishedMedia/ce7a50862cf7ef2dcf0e199adc6bacba.jpg?timestamp=undefined