Huuraanpassing 2020

Jaarlijks kan Woonpartners de huur verhogen. Zo zorgen we ervoor dat we niet alleen nu kwalitatief goede en betaalbare woningen kunnen bieden aan onze doelgroepen, maar ook in de (verre) toekomst. Met de huuropbrengsten beheren we en onderhouden en verbeteren we bestaande woningen. Ook verduurzamen we onze woningen, door het isoleren van ramen en daken, waarmee we bijdragen aan een beter klimaat. Daarnaast bouwen we met de opbrengsten nieuwe woningen en investeren we in de leefbaarheid van wijken waarin we actief zijn.

Huuraanpassing 2020
Ondanks de onzekere tijd waarin we ons nu bevinden voeren we ook dit jaar een beperkte huurverhoging door. De overheid stelt voor woningen in de sociale huursector een maximaal percentage vast. Voor dit jaar is dat 5,1% tot 6,6%. Woonpartners heeft besloten de huren van dit jaar met alleen de inflatie van 2,6% te verhogen en geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.

Brief
In de week van 20 tot en met 24 april ontvangen onze huurders de 'aanzegging' tot huuraanpassing van 2020. Alle vragen en antwoorden over de huuraanpassing staan op deze pagina. Daarnaast wordt in een aparte bijlage 'Huurverhoging en het coronavirus' uitgelegd waarom we dit jaar toch een huurverhoging doorvoeren.

Staat uw vraag er niet bij of heeft u andere opmerkingen, dan kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen met Woonpartners: (0492) 508 800. Onze Klantadviseurs staan u graag te woord.

Hoogte huurverhoging

Waarom is een huurverhoging nodig?
Onze inkomsten bestaan voor het grootste deel uit huur. Deze inkomsten gebruiken we om onze bestaande woningen te beheren, te onderhouden en te verbeteren. Ook verduurzamen we onze woningen door het isoleren van ramen en daken en dragen daarmee bij aan een beter klimaat. Daarnaast bouwt Woonpartners nieuwe woningen en investeren we in de leefbaarheid van de wijken waarin wij actief zijn.

Hoe komt de huurverhoging tot stand?
De overheid bepaalt met welk percentage we de huur maximaal mogen verhogen. Dit jaar is de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen 5,1 tot 6,6%, afhankelijk van het inkomen. Woonpartners heeft besloten de huren alleen met de inflatie van 2,6% te verhogen en geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Dit geldt ook voor onze woningen in de vrije sector.

Door de jaren heen zijn er verschillen ontstaan in huurprijzen. Meestal door verhuizingen. Het kan voorkomen dat voor dezelfde huurwoning niet iedereen precies hetzelfde betaalt.

Huurtoeslag
Ontvang ik straks nog huurtoeslag?
Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Met uw recht op huurtoeslag wordt de huurverhoging voor het grootste deel gecompenseerd. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste inkomensgegevens, huishoudsamenstelling en eventuele overige wijzigingen aan de Belastingdienst.
Woningwaarderingsstelsel / WOZ
Wat is het Woningwaarderingsstelsel (WWS)?
Woningcorporaties werken volgens het puntensysteem ofwel het WWS. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van de huurwoning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde. Woonpartners verhuurt haar sociale huurwoningen voor een netto huurprijs die lager is dan de maximale huurprijs die volgens de landelijke richtlijnen is toegestaan. Meer informatie over het woningwaarderingsstelsel vindt u op de website www.huurcommissie.nl.

Ik denk dat mijn woningwaardering niet juist is, wat kan ik doen?
Via de 'Huurprijscheck zelfstandige woonruimte' (Huurprijscheck en puntentelling) kunt u een goede inschatting krijgen van de maximale huurprijs van uw woning. Als u twijfelt over de juistheid van uw woningwaardering, kunt u contact opnemen met Woonpartners.

Als mijn woningwaardering niet juist is, krijg ik dan huurverlaging?
Alleen als u meer betaalt dan de maximale huurprijs wordt uw huurprijs verlaagd. Wat de maximale huurprijs van uw woning is, kunt u nazoeken in het overzicht "Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2020".

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?
Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking (dagtekening) indienen bij de gemeente. Na deze periode vervalt uw recht om bezwaar aan te tekenen. U kunt voor de huidige WOZ-beschikking dus geen bezwaar meer maken.

Ik heb vragen over de WOZ-waarde, waar kan ik deze stellen?
Vragen over de WOZ-waarde van uw woning kunt u stellen aan de Gemeente Helmond (telefoon: 14 0492) of kijk op www.helmond.nl/belastingen. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Informatie daarover vindt u op de site van de Waarderingskamer.
Bezwaar

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u vóór 1 juli 2020 een bezwaarschrift bij Woonpartners indienen. Gebruik hiervoor de modelbrief 'Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging'. Deze vindt u op de website www.huurcommissie.nl.

Wat kunnen redenen zijn om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:
In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend. Het is dan niet mogelijk om te controleren of de voorgestelde huurverhoging is toegestaan. De verhuurder mag daarom geen huurverhoging voorstellen.

Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?
Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken kan niet. Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning kunt u het hele jaar terecht bij de Huurcommissie. Voordat de Huurcommissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst schriftelijk melden bij Woonpartners.

Huurverlaging of -bevriezing

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Doe dan eerst een check op onze website.

Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

 • Groep 1: huishoudens met een kale huur boven de 'aftoppingsgrens' en een laag inkomen.

- De aftoppingsgrens in 2020 is:
€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.
-
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
Lager dan €15.500 als je alleen woont.
Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont.
Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont.

 • Groep 2: huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

- Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:
Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont.
Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont.
Tussen €33.500 en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een laag inkomen.
- Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
Lager dan €15.500 als je alleen woont.
Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont.
Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont.
De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?
De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten
Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
De nieuwe afspraken van het Sociaal Huurakkoord gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de huurverhoging ingaat, dus vóór 1 juli 2020.

Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen.

Bij wie moet ik huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?
U vraagt huurverlaging of huurbevriezing aan bij Woonpartners door ons een brief te sturen. U moet met uw verzoek ook een aantal documenten meesturen, waaruit blijkt:
 • wie er op uw adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven (formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst, recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).
Door de vele aanvragen voor huurbevriezing/verlaging, kan het zijn dat het antwoord op uw aanvraag wat later komt dan u van ons gewend bent. Huurbevriezing vraagt u aan in de periode tussen 1 mei en 1 juli. Deze huurbevriezing geldt één jaar. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen.Meer informatie over de huuraanpassing, bezwaar op de huuraanpassing of huurverlaging en huurbevriezing vindt u op:
www.rijksoverheid.nl
www.huurcommissie.nl
www.woonbond.nl

Huurverhoging en het coronavirus