Buurtbeheer

De buurtbeheerders zijn een vertrouwd gezicht in de straten van Helmond. Ze zijn makkelijk te bereiken en ze zetten zich actief in voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Dat doen ze vanuit de uitgangspunten: ‘schoon, heel en veilig’. Met aandacht voor bewoners en hun woonomgeving.

Bij Woonpartners zijn de volgende buurtbeheerders actief: