Asbest

Als uw woning vóór 1994 is gebouwd, dan kan er asbest in uw woning zitten. Asbest is een brandvertragend, isolerend materiaal. Tot in de jaren ‘80 werd het veel gebruikt in de bouw. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden. De komende jaren laten we zoveel mogelijk asbest uit ons woningbezit verwijderen.

Asbest onderzoek
Een gespecialiseerd bedrijf heeft onderzocht in welke woningen (mogelijk) asbest aanwezig is en op welke plaatsen. Om u duidelijk te informeren over de situatie in uw woning, hebben we voor de woningen die voor 1994 zijn gebouwd een Asbestinformatiekaart gemaakt. Als u in een van deze woningen woont, heeft u zo’n kaart ontvangen. Hierop ziet u waar in uw woning mogelijk asbest aanwezig is én wat u niet mag doen op deze plaatsen. Het onderzoek heeft via een steekproef plaatsgevonden. De uitkomsten kunnen daarom per individuele woning afwijken. Bewaar de kaart goed op een plaats waar u hem altijd gemakkelijk kunt raadplegen, bijvoorbeeld in de meterkast.

Asbest verwijderen
Bij risicovolle situaties laten we asbest zo snel mogelijk verwijderen. In de meeste gevallen is asbest echter geen reden tot ongerustheid. U loopt geen risico zolang het asbest niet beschadigd en niet bewerkt is. Bij onderhoudsprojecten, als iemand verhuist of bij calamiteiten plannen wij de verwijdering van asbest meteen in. Voor overige situaties geldt dat we ze opnemen in de planning voor de komende jaren. We laten alle asbestverwijderingen uitvoeren door gespecialiseerde bedrijven en natuurlijk informeren wij de bewoners vooraf over de werkzaamheden.

Voorzichtig met klussen
Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest en wilt u gaan boren, zagen, timmeren, schuren of zelfs breken? Neem dan geen risico en neem altijd eerst even contact met ons op.