Het laatste nieuws

  • Aanzet tot buurtpreventie De Waart

    Opbouwwerker Agnes de Veth heeft onlangs de eerste aanzetten gegeven voor de start van een buurtpreventieproject in ‘de Waart’. Het project is bedoeld om de sociale con...Lees meer